Meteen naar de inhoud

Publieke communicatie van 5 grootste oliebedrijven sterk veranderd sinds oorlog Oekraïne

In september 2022 publiceerde InfluenceMap het rapport “Big Oil’s Real Agenda on Climate Change 2022“, waarin de publieke communicatie van de 5 grootste olie- en gasbedrijven werd geanalyseerd en vergeleken met hun lobbyactiviteiten en investeringen. Uit de analyse bleek dat 49-70% van de publieke communicatie van de onderzochte oliebedrijven ging over vermeende groene activiteiten, terwijl investeringen in (zelfverklaarde) groene technologieën slechts 5-25% bedroeg.

Wij wilden graag verder bouwen op dit onderzoek. 6 masterstudenten Duurzame Ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht ondersteunden ons in dit onderzoek. De studenten verzamelden gegevens over alle social media posts van 5 olie- en gasbedrijven in de 6 maanden na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Vervolgens voerden wij statistische analyses uit op deze gegevens, waarbij we ze vergeleken met gegevens van InfluenceMap uit dezelfde periode een jaar eerder. 

Voorbeeld van een sociale media post van een olie- en gasbedrijf die in dit onderzoek is geanalyseerd. Deze post werd gecategoriseerd als een patriottische claim (“BackingBritain”, “boost energy security”), een groene claim (“reach Net Zero”) en een maatschappelijke claim (“support the economy, skills development and create jobs in the communities”. Bron: BP Facebook.

Het onderzoek wees uit dat sinds de invasie van Oekraïne de vijf grote oliemaatschappijen procentueel meer berichten op sociale media over energiezekerheid en energieonafhankelijkheid in vergelijking met dezelfde periode voor de oorlog. Het aandeel berichten waarin ze de maatschappelijke en economische voordelen van hun bedrijf benadrukten, zoals gendergelijkheid en hun hulp aan goede doelen, daalde juist. 

Deze grafieken tonen het aandeel claims dat de Amerikaanse en Europese supermajors deden in hun sociale media posts van 2021 en 2022 (24 februari tot 31 augustus). (*) geeft een statistisch significante verandering aan in het aandeel claims in de totale sociale media posts tussen de geanalyseerde periodes in 2021 en 2022 (p ≤ 0,05). Merk op dat de percentages van de verschillende categorieën claims gecombineerd voor elk jaar niet optellen tot 100% omdat een enkele sociale media post meer dan één claim kan bevatten, of geen enkele.

Het aantal posts waarin de ze duurzaamheid benadrukten (greenwashing), bleef bij de Europese oliebedrijven (Shell, BP en TotalEnergies) op hetzelfde hoge niveau. De Amerikaanse supermajors (ExxonMobil en Chevron) werden tijdens de oorlog wel flink mondiger met groene claims (45% naar 59%). “Dit kan betekenen”, stellen Linda Knoester en Aaron Pereira (Solid Sustainability Research), “dat de Amerikaanse bedrijven reageren op een verschuiving in de publieke perceptie in Noord-Amerika.”

“Dit nieuwe onderzoek toont verder aan hoe de olie- en gasindustrie haar PR-strategie voortdurend aanpast om in te spelen op de kwesties van de dag”, aldus Faye Holder van InfluenceMap. “Welke strategie ze ook gebruiken, het einddoel is hetzelfde – ze willen zo lang mogelijk door met olie en gas.” 

“Dit onderzoek onderstreept opnieuw dat de fossiele industrie hun PR inzet om sympathiek gevonden te worden, niet om te weerspiegelen waar ze eigenlijk mee bezig zijn.” Aldus Charlotte Braat, campaigner van Reclame Fossielvrij.

Het volledige verslag van dit project (in het Engels) kan hier worden bekeken of gedownload: