Meteen naar de inhoud

Financiering

Op deze pagina beschrijven we onze financiering per project en waar we nog financiering nodig hebben. Laat ons weten als je vragen, verzoeken of ideeën hebt.

Mapping Fossil Ties to Academia

In 2024 besteden we een groot deel van onze tijd aan het Mapping Fossil Ties project, waarin we:

 • de database onderhouden, de Nederlandse coalitie coördineren, onderzoek doen incl. FOI-verzoeken afhandelen, de resultaten analyseren en met journalisten werken aan publicatie (gefinancierd door Aria en de Minor Foundation).
 • studentenvrijwilligers in onze coalitie vergoeden (met dank aan Greenpeace NL).
 • hackathons organiseren om samen met coalitieleden en publiek resultaten te analyseren (Milieudefensie vergoed de kosten).
 • starten met een Europese database van publieke financiering van onderzoek naar klimaatoplossingen en betrokkenheid van partners in the fossiele brandstoffenindustrie, samen met dr. Guus Dix (Universiteit Twente) en Jeroen van der Honk (Universiteit Leiden) (met kiemfinanciering van de Universiteit Twente en Climate Social Science Network (CSSN)).

Dankzij financiele steun van AriaFossielvrij NL en Milieudefensie in 2023, hebben we:

 • mappingfossilties.org gecreeërd en onderhouden, ’s werelds eerste levende database van academische relaties met de fossiele brandstoffenindustrie en een informatiebron over de fossiele banden van de Nederlandse universiteiten voor journalisten, actiegroepen, studenten, universiteitsmedewerkers, NGO’s, beleidsmakers en het publiek. De website documenteert ook het mediadebat rond deze relaties en biedt een praktisch handboek om hier onderzoek naar te doen;
 • decentraal onderzoek door een coalitie van onderzoekers en actiegroepen gecoördineerd, waaronder crowdsourcing van informatie op universiteitscampussen, Woo-verzoeken (Wet open overheid) en webcrawling;
 • gefungeerd als contactpunt voor belanghebbenden in het debat over banden tussen universiteiten en fossiele industrie en voorzag hen van de informatie die ze nodig hadden;
 • de belangrijkste factoren (bijv. mensen, organisaties, financieringsregelingen) binnen het Nederlandse academische landschap geidentificeerd die verantwoordelijk zijn voor de voortdurende invloed van de fossiele industrie;
 • ons onderzoeks- en coalitiemodel in andere landen gedemonstreerd en geholpen met het opstarten van onderzoekscoalities in het Verenigd Koninkrijk en België en een onderzoeker in Duitsland geadviseerd.

Onderzoek naar academische invloed op tabaksbeleid en volksgezondheid in Nederland

Dit project, gefinancierd door een kiemfonds van Universiteit Leiden, creëert een historische tijdlijn van de belangrijkste gebeurtenissen rondom de tabaksindustrie, universiteits- en overheidsbeleid over roken, het aantal rokers en longkankerpatiënten in Nederland. We onderzoeken of academische beslissingen, zoals het verbreken van onderzoeksbanden met de industrie, invloed hebben op beleidsveranderingen en volksgezondheid. We combineren geschiedenis, statistiek, psychologie en wetenschapsstudies. De fossiele industrie werkt, net als de tabaksindustrie, regulerend beleid tegen door het verspreiden van desinformatie en het beïnvloeden van de politiek en publieke opinie. Ons doel is om lessen uit het verleden rondom de tabaksindustrie toe te passen op de fossiele industrie om de volksgezondheid te bevorderen. 

Meertalig programma om betrokkenheid bij de energietransitie en klimaatrechtvaardigheid te vergroten onder migranten

Samen met Leids Steunloket Migranten organiseren we een meertalig informatie- en uitwisselingsprogramma rondom klimaat en energietransitie gericht op migranten met geen of weinig formele educatie en de Nederlandse en Engelse taal niet machtig zijn. We streven ernaar dat deze doelgroep de benodigde kennis ontwikkelt, wordt verbonden met lokale energietransitie-initiatieven en maatschappelijke organisaties en zich geïnspireerd en empowered voelt om politiek en maatschappelijk betrokken te raken. We zorgen ervoor dat de perspectieven en belangen van migranten duidelijk worden gemaakt bij lokale initiatieven, organisaties, de gemeente en op landelijk politiek niveau. Dit programma wordt ondersteunt door de Gemeente Leiden, Fonds1818 en Milieudefensie.

Conferentie over klimaatobstructie-onderzoek

Samen met Martijn Duineveld, Guus Dix en Gertjan Plets organiseren we een conferentie om academici, journalisten en NGO-onderzoekers samen te brengen die onderzoek doen naar klimaatobstructie. Deze conferentie zal deels gefinancierd worden door een fonds dat deze academici ontvingen voor hun bijdrage aan een boek van Robert J. Brulle, J. Timmons Roberts en Miranda C. Spencer over klimaatobstructie in Europa. We zijn op zoek naar meer fondsen, ook om onze activiteiten voor een Nederlands netwerk voor klimaatobstructie-onderzoek te financieren.

Toekomstige onderzoeksprojecten

 • Analyseren van narratieven, taal en plaatjes gebruikt in klimaatgerelateerde artikelen in de media, voortbouwend op eerder werk
 • Onderzoeken en visualiseren van het effect van EU-landbouwsubsidies op biodiversiteit in verschillende Europese landen
 • Klimaatcrisis & migratie en het verband daartussen
 • Schuld, geldschepping, financieel risico & klimaatrechtvaardigheid